Proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS- activitati

Asociația Iubire și Încredere, în calitate de Lider, implementează proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, în regiunea Nord- Est, județul Iași, timp de 24 luni.
In perioada decembrie-februarie s-au realizat urmatoarele activitati:
1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă- 42 de elevi de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu” si 6 elevi de la Colegiul Economic Administrativ au participat atât în fizic cât și în mediul on-line la stagiile de pregatire practică pentru specializarea coafor-stilist, respectiv tehnician în activități economice.
2. A fost dezvoltat sistemul de învățare la locul de muncă prin consolidarea/continuarea parteneriatelor existente între școli și agenții economici dar și prin identificarea potențialilor parteneri de practica îîn vederea elaborării convențiilor în responsabilii de organizare a stagiilor de practică și partenerii de practică.
3. Au fost derulate activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă.Scopul este oferirea posibilității elevilor de a realiza activități practice dedicate pregătirii, înființării, analizei mediului extern al unei firme de exercițiu, identificării asemanărilor și a diferențelor dintre firma de exercițiu și o firmă reală.
 

https://www.facebook.com/iubiresiincredere/posts/2870065439916601

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC