Metodologia de selecție a grupului tinta - Proiect: SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ, Cod SMIS 141037

În cadrul proiectului SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ, Cod SMIS 141037, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost demarată sub-activitatea I.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

Regăsiți mai jos Metodologia de selecție a grupului țintă cu mai multe detalii despre condițiile de eligibilitate, modalitatea de înscriere în grupul țintă, criteriile de evaluare a candidaților, precum și formularele specifice.

Dosarele pot fi depuse la sediul membrilor structurii parteneriale:

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE - str. Armeană, nr. 2A, municipiul Iași, județul Iași. Persoane de contact: Ana Maria Strungariu, telefon: 0728212517 și Andrei Dorneanu, telefon: 0727167610;

EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL – strada George Coșbuc, nr. 25, ap. 2, comuna Valea Lupului, județul Iași. Persoană de contact: Irina Guțu, telefon: 0753057750.

METODOLOGIE_GT

Anexa_5_Lista_CAEN

ANEXA_A_-_Scrisoare_de_intentie

ANEXA_B_-_Declaratie_apartenenta_GT

ANEXA_C_-_Formular_GT

ANEXA_D_-_Fisa_antreprenoriala

ANEXA_E_-_Declaratie_evitarea_dublei_finantari

ANEXA_F_-_Declaratie_prelucrare_date_cu_caracter_personal

ANEXA_G_-_Declaratie_evitarea_conflictului_de_interese

Contract de formare profesionala

© Asociatia Iubire și Încredere 2023. Toate drepturile rezervate. | ANPC