Finalizarea Proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”

ASOCIAȚIA "IUBIRE ȘI ÎNCREDERE" în parteneriat cu UAT COMUNA REBRICEA, JUD. VASLUI  și ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAXENI anunță finalizarea proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea Rebricea prin operaționalizarea unui complex de servicii comunitare integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Reducerea vulnerabilităților asociate cu riscurile privind sărăcia și excluziunea socială pentru 251 persoane din cele 9 sate ale Comunei Rebricea, Jud. Vaslui, în perioada de implementare a proiectului, în cadrul Centrul Integrat de Servicii Comunitare – CISC Rebricea.

2. Facilitarea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar pentru 125 copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din școlile Comunei Rebricea, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială (servicii furnizate în cadrul CISC Rebricea).

3. Dezvoltarea de abilități de orientare în carieră pentru 126 de persoane în risc de sărăcie și excluzione socială, cu nivel educațional redus și mediu (ISCED 1, 2 și 3), măsuri de ocupare furnizate în cadrul CISC Rebricea.

Perioada de implementare: 22 Februarie 2021- 21 Decembrie 2023

Valoare totală proiect: 4,501,282.95 RON

Valoare nerambursabilă acordată din FSE: 4.274.456,85 RON

Valoare nerambursabilă acordată din Bugetul Național: 158.966,72 RON

Valoare contribuție proprie: 67.859,38 RON

Grupul țintăal proiectului a fost format din 251 de persoanedin comunitatea marginalizată Rebricea, astfel:

 • 125 de copii “copii în situații de dificultate” respectiv: copii de etnie romă (6); copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii parinți în mobilitate în afara localitații de domiciliu (mai ales copiii care se confrunta cu separarea pe termen lung de parinții lor plecați la munca în strainatate), copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinatate. Copiii beneficiari de servicii de suport educational sunt 45 de copii de clasa a VIII-a (care vor fi pregătiți, printre altele, pentru Evaluarea Națională) și 80 de copii din invatamantul primar si clasele V-VII.
 • 126 persoane adulte, încadrate în categoria:“persoane adulte șomere sau inactive” cu domiciliul în comuna Rebricea, satele: Rebricea, Rateșu-Cuzei, Sasova, Draxeni,Tufeștii de Jos, Bolați, Tatomirești, Măcrești și Crăciunești;

 

Rezultateobținute pe parcursul implementării proiectului sunt:

 • Au fost furnizate servicii sociale specializateîn cadrul CISC Rebricea, de sprijin, pentru toate cele 251 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 9 sate ale comunei Rebricea, jud. Vaslui;
 • Au fost furnizate servicii de suport educațional, remediale, pentru cei 125 de elevi din învățământul primar și gimnazial, provenind din familii defavorizate și care au carențe educaționale;
 • Au fost furnizate servicii educaționale nonformale de dezvoltare personală (de tip Școală după Școală) pentru cei 125 de copii din învățământul primar și gimnazial din comuna Rebricea;
 • Au fost furnizate de servicii de orientare în carieră pentru toate cele 126 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
 • 63 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune din cele 126, au fost certificate ANC, în calificările: Patiser, Lucrător în structuri pentru construcții, Lucrător comercial și Îngrijitor clădiri, absolvind cursurile de calificare nivel 2
 • 63 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune din cele 126, au beneficiat de servicii de mediere pe piața internă a muncii;
 • 29 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune din cele 126, desfășoara o activitate independentă, la încetarea calității de participant, au înființate intreprinderi individuale;
 • 9 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune din cele 126, au un loc de muncă;
 • Proiectul a avut o durată de 34 luni, data lansării fiind 22.02.2021, iar data finalizării 21.12.2023.

 

Persoană de contact pentru informații suplimentare:

Manager de proiect: Moraru Oana-Elena

Telefon: 0235.708308

Fax:0335.780051

https://www.comunarebricea.ro
E-mail: comunarebricea@yahoo.com  

                                                                                                                             

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC