Comunicat de presă lansare proiect „Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”

Primǎria comunei Vetrişoaia în parteneriat cu Primǎria comunei Oşeşti, Primǎria comunei Pungeşti şi Asociaţia Iubire şi Incredere a organizat o conferinţ[ de presă ce a avut loc în data de 07.06.2018, ora 11:00, cu ocazia lansǎrii proiectului „Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacitǎţii resurselor umane în unitǎţile de învǎţǎmânt vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”, ID: 105942,  finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintǎ facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacitǎţii resurselor umane în unitǎţile de învǎţǎmânt vulnerabile din satele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra facilitǎrii accesului la educaţie şi prevenirea pǎrǎsirii timpurii a şcoli, acţiuni destinate îmbunǎtǎţirii şi diversificǎrii serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltǎrii resurselor umane.
Perioada de implementare: 36 de luni, mai 2018 - mai 2021.
Grupul ţintǎ al proiectului este format din 906 persoane (copii/elevi, adulţi şi cadre didactice, atât români cât şi persoane de etnie romǎ) din comunitǎţile rurale marginalizate Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti.

Principalele activitǎţi ale proiectului sunt:

  •  Acţiuni cu impact direct asupra facilitǎrii accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii pǎrǎsirii timpurii a şcolii;
  •  Acţiuni destinate îmbunǎtǎţirii şi diversificǎrii serviciilor educaţionale oferite;
  •  Acţiuni destinate dezvoltǎrii capacitǎţii resurselor umane din şcoli.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Titlul proiectului: Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacitǎţii resurselor umane în unitǎţile de învǎţǎmânt vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti.
Contract POCU: POCU/74/6/18/105942
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe.
 
Lider de parteneriat
Comuna Vetrișoaia
Partener 1
Comuna Pungești
Partener 2
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Oșești
Partener 3
Asociația Iubire și Încredere, Iași
 
Date de Contact:
Comuna Vetrişoaia
Telefon: 0235432003, fax: 0235432016

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC