Asociația Iubire și Încredere anunță demararea proiectului „O altă perspectivă (AII LIDER + HRS)”, Cod proiect:157199.

Asociația Iubire și Încredere anunță demararea proiectului „O altă perspectivă (AII LIDER + HRS)”, Cod proiect:157199. Proiectul este implementat în parteneriat cu HR SPECIALISTS SRL și este finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Componenta 1: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiune compozită OS. 3.1, 3.4.

Obiectivul general al proiectului„O altă perspectivă (AII LIDER + HRS)” cod SMIS 157199 rezidă în promovarea ocupării sustenabile și de calitate a forței de muncă din Regiunea de Nord-Est și sprijinirea mobilității forței de muncă prin facilitatea accesului la locuri de muncă pentru 201 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru persoanele inactive, pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare asigurate de către promotorii proiectului.

Mai multe informatii despre proiect: http://www.iubiresiincredere.ro/ro/proiecte/proiect-o-alta-perspectiva-aii-lider-hrs

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC