Proiectul: Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea, Cod proiect:139981

Proiectul: Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea, Cod proiect:139981

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea Rebricea prin operationalizarea unui complex de servicii comunitare integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

OS 1. Reducerea vulnerabilitatilor asociate cu riscurile privind saracia si excluziunea sociala pentru 251 persoane din cele 9 sate ale comunei Rebricea, jud. Vaslui, in perioada de implementare a proiectului, in cadrul Centrul Integrat de Servicii Comunitare - CISC Rebricea. Prin proiect, 251 persoane (125 copii si 126 adulti) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea marginalizata, vor dobandi abilitatile, cunostintele si experienta necesara pentru a-si dez. potentialul individual ca pers.cu incredere in sine si in fortele proprii, pentru a deveni cetateni responsabili si contribuabili la dez.comunitatii. Fiecare persoana din GT isi va crea si incepe,sustinut de exp.din proiect,un plan individual de dezvoltare bazat pe dezvoltarea abilitatilor proprii pentru a depasi situatia de vulnerabilitate.  Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activ. atât la specificul grupului ţintă eterogen, cât şi la specificul local şi a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. Pentru gestionarea GT si pentru monitorizarea atingerii rezultatelor si indicatorilor asumati prin proiect, se va operationaliza Centrul Integrata de Asistenta Comunitara Rebricea. Organizarea si functionarea CISC Rebricea, va contribui in mod direct la cresterea calitatii vietii GT si la depasirea situatiei de vulnerabilitate.

OS 2. Facilitarea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar pentru 125 copii, elevi din ciclul primar si gimnazial din scolile comunei Rebricea, aflati in risc de saracie si excluziune sociala (servicii furnizate in cadrul CISC Rebricea). Componenta educationala consta in livrarea unui pachet de servicii educationale catre copiii si parintii acestora din comunitatea Rebricea, in vederea facilitarii accesului la educatie si a reducerii parasirii timpurii a scolii. Astfel, principalele actiuni dezvoltate si implementate in acest sens sunt: un program de educatie remediala (care vizeaza copiii cu vulnerabilitati educationale sau care nu beneficiaza de stimulare din partea parintilor) (A3.) si unul de educatie non-formala, complementare programului de educatie formala, menit sa contribuie la dezvoltarea abilitatilor de viata si la dezvoltarea personala a copiilor cu situatii de risc din Rebricea (A4.). Nr. estimat al participantilor la aceste activitati este de 125 elevi, din ciclul primar si gimnazial. Activitatile de sprijin vor aborda cu prioritate recuperarea decalajelor in invatare, activitati supraveghere si de efectuarea temelor.

OS 3. Dezvoltarea de abilitati de orientare in cariera pentru 126 de persoane in risc de saracie si excluzione sociala, cu nivel educational redus si mediu (ISCED 1, 2 si 3), masuri de ocupare furnizate in cadrul CISC Rebricea. Ca urmare a participarii la activitatile de orientare/consiliere profesionala, formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii, 126 persoane vulnerabile vor dobândi cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru a-şi gestiona propria carieră profesională şi a se integra durabil pe piaţa muncii. La finalul proiectului fiecare dintre ele va avea atât rezultate palpabile constând în proiectul profesional, planul de actiune pentru realizarea lui, un portofoliu conţinând CV-ul şi scrisoarea de prezentare şi cunoştinţele necesare adaptării acestora şi prezentării la interviuri de angajare cat si competenţele specifice unor cursuri de initiere si calificări de nivel 1 solicitate pe piaţa locală/regionala. Adaptarea tehnicilor şi materialelor de instruire la specificul grupului ţintă şi completarea progr. de formare cu module destinate achiziţiei competentelor cheie necesare pentru dezvoltarea personală, integrarea profesională şi incluziunea sociala vor contribui pe termen lung, la cresterea interesului pentru participarea la formarea profesionala si la integrarea durabila pe piata muncii (A5.). Prin participarea la activitatile de formare profesionala si de medierea pe piata muncii muncii (A6.), beneficiarii vor dobândi deprinderi de identificare a potentialilor angajatori, transmitere CV-uri, de contactare a acestora pentru stabilirea unor interviuri etc.

Grupul țintă

Grupul tinta cuprinde 251 persoane (125 copii si 126 adulti) din care 6 persoane de etnie roma si 25 provin din zone segregate, aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu domiciliul in satele: Rebricea, Ratesu-Cuzei, Sasova, Draxeni, Tufestii de Jos, Bolati, Tatomiresti, Macresti si Craciunesti care formeaza comunitatea marginalizata -comuna Rebricea, judetul Vaslui.

Grupul țintă al proiectului se încadrează în categoriile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice. Astfel: Cele 251 pers. din GT au domiciliul/ locuiesc in comuna Rebricea, comuna care face parte dintr-un teritoriu acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori);

Cele 251 pers. din GT sunt în risc de saracie si excluziune sociala sunt incadrate in urmatoarele situatii: (a) au venit disponibil situat sub pragul riscului de saracie stabilit la 60% din mediana la nivel national per adult (86 pers.); (b) se confrunta cu deprivare materiala severa-lipsa resurselor(69 pers.), (c) traiesc in gospodarii cu intensitate extrem de redusa a muncii (130 persoane).

Valoarea totală a proiectului: 4.501.282,95 lei

Perioada de implementare a proiectului: 22.02.2021 – 21.12.2023

Membrii parteneriatului:

  • Lider - U.A.T. COMUNA REBRICEA
  • Membru 1 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"
  • Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAXENI

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC