Proiectul: ART-DENTIFY YOURSELF – Integrare Unitară prin Bariere Identitare Rome Eliminate în Regiunea Nord – Est, cod proiect CALL07-13.

Titlu proiectului: ART-DENTIFY YOURSELF – Integrare Unitară prin Bariere Identitare Rome Eliminate în Regiunea Nord – Est, cod proiect CALL07-13.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 7 - Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Valoarea proiectului: 985.369,25 lei

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea condițiilor de manifestare a culturii rome și creșterea gradului de incluziune și conștientizare a identității culturale prin artele spectacolului, acces digital și antreprenoriat.

Obiective specifice

OS1: Îmbunătățirea percepției culturii rome prin desfășurarea de activități privind artele spectacolului cu participarea a cel puțin 500 de persoane și valorificarea culturii rome prin implicarea a cel puțin 40 de artiști și 30 de copii de etnie romă.

OS2: Consolidarea identității culturale și a situației persoanelor de etnie romă prin derularea unui program de internship, a unui program de mentorat, a unui eveniment de networking pt meșterii populari și a unui webinar privind promovarea culturii rome.

OS3: Creșterea accesului la istoria culturală a romilor pentru populația romă și populația majoritară prin metode inovative ce vizează utilizarea TIC în dezvoltarea unui muzeu virtual al romilor.

Grupul țintă al proiectului este format din 620 persoane, având următoarea distribuție pe categorii:

 • 40 de persoane de etnie romă cu abilități artistice provenind din cele 25 de localități cu marginalizare severă din Regiunea Nord Est - care vor participa la instruirile specifice domeniului muzical, la programul de mentorat și la webinarul destinat strategiilor de promovare a culturii rome în Statele Donatoare;
 • 500 de persoane din Regiunea Nord Est - care vor participa la activitățile culturale prevăzute în cadrul Festivalului dedicat identității culturale a romilor;
 • 4 persoane, cu statut de influencer, din Norvegia - care vor participa la activitățile culturale prevăzute în cadrul Festivalului dedicat identității culturale a romilor;
 • 30 de copii de etnie romă – care vor participa la atelierele artistice de artă dramatică, muzică și dans;
 • 30 de meșteri populari (din care 15 romi) –care vor participa la evenimentul de tip networking și mentorat pentru identificarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, la webinarul destinat strategiilor de promovare a culturii rome în Statele Donatoare și la sesiunea de inițiere în meșteșugurile tradiționale din cultura romă;
 • 5 persoane de etnie romă care dețin un loc de muncă în sectoarele cultural - artistice - ce vor participa la sesiunea de internship;
 • 11 persoane care fac parte din echipa de management și de implementare a proiectului.

Beneficiarii indirecţi vizaţi de activitățile proiectului sunt: vizitatorii unici ai muzeului virtual al romilor și comunităţile locale din Regiunii NE, din care în mod deosebit consumatorii culturali.

Beneficii pentru grupul țintă al proiectului:  

Beneficiile economice au în vedere participarea gratuită la evenimentele specifice de promovare și valorificare a culturii rome: formarea profesională în domeniul muzical; sesiune de înregistrare a unul album muzical; ateliere artistice de artă dramatică, vizuală, muzică și dans; festivalul identității culturale rome; program de internship, program de mentorat, networking și webinar pentru identificarea de modele inovatoare de afaceri.

Un alt beneficiu economic este direcționat către meșterii populari de etnie romă prin participarea la programul de mentorat pt îndrumarea privind parcursul formalizării activității de producere a artei artizanale.

Beneficiile sociale fac referire la dezvoltarea dialogului intercultural între persoanele rome și non-rome și la promovarea diversității specifice culturii rome în rândul publicului larg. Beneficiile sunt reprezentate și de creșterea gradului de implicare a tinerilor și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de cultura romă.

Beneficii culturale:din punctul de vedere al artiștilor se asigură oferirea posibilității de exprimare, fiind încurajați reprezentanții diverselor forme de artă (dramatică, vizuală, dansul, muzica, arta artizanală); din punctul de vedere al publicului larg, proiectul asigură accesul la cultura și accesul la diferite forme de artă; beneficiile culturale obținute sunt direcționate pe de o parte către tineri, prin adaptarea la nevoi de căi inovatoare de exprimare artistică și de revigorare a spiritului cultural, și pe de altă parte către meșterii populari care nu sunt înregistrați într-o formă legal reglementată și beneficiază de sprijin în obținerea de cunoștințe și informații specifice antreprenoriatului.

 

Activitățile ce sunt planificate a fi implementate sunt:

 • A1. Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
 • A2. Formarea și dezvoltarea profesională a persoanelor de etnie romă;
 • A3. Organizarea de evenimente specifice de promovare și valorificare a culturii roma în arta contemporană;
 • A4. Dobândirea de cunoștinte antreprenoriale și competențe specifice ocupațiilor din sectoarele culturale și creative pentru implementarea de modele inovatoare de afaceri.

Prezentarea membrilor parteneriatului

LIDER - ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE

Asociaţia Iubire şi Încredere este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, al cărei misiune este de a sprijini şi promova proiecte şi activități culturale, sociale, educaţionale, artistice, de mediu şi sportive şi de a le dezvolta durabil la nivel local, naţional şi internaţional. De-a lungul celor 15 ani de activitate, asociaţia s-a implicat în numeroase activităţi culturale şi a încheiat până în prezent implementarea a cel puţin 15 proiecte in domeniul cultural. Asociaţia Iubire şi Încredere este totodată un promotor al diversităţii culturale, implicându-se în diverse parteneriate ce au ca scop stimularea interesului faţă de cultură, dezvoltarea ofertei culturale, dar mai ales promovarea multiculturalităţii.

ASOCIAȚIA PRO ROMA

Asociatia este un ONG infiintat ca raspuns la nevoia urgenta de incluziune sociala a comunitatii rome, in baza ordonantei 26/2000 cu privire la regimul asociatiilor si fundatiilor. Aceasta promoveaza modele de educatie prin experienta de calitate, ce dezvolta abilitati de viata in randul persoanelor de etnie roma o strategie de dezvoltare durabilă a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială. Asociatia are ca principale arii de interes reducarea decalajelor educationale dintre populatia roma si ne-roma, imbunatatirea situatiei socio-economica, promovarea culturii, a tinerilor talente rome ca modalitate de schimbare a imaginii etnicilor romi.

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, instituţie de spectacole, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iași, în conformitate cu Hotărârea nr. 549/8 octombrie 2003 a Consiliului Local al Municipiului Iași. ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI este o instituție publică de spectacole de repertoriu, având un ansamblu artistic permanent, capabil să susțină activitatea unei stagiuni, îndeplinind condițiile portofoliului de spectacole prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic. Obiectivele principale le reprezintă afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului, promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone, educarea și creșterea accesului publicului la spectacole, precum și susținerea inițiativelor publice și încurajarea celor private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului.

 

DAC MUSIC PERFORMANCE

DAC MUSIC PERFORMANCE, înființată în Norvegia, este o entitate private ce activează în domeniul cultural din 2017. DAC MUSIC PERFORMANCE are expertiză în organizarea de activități culturale, în domenii precum cultură, artă, educație, industrie creativă, reprezentând atât cultura și tradițiile românești, cât și cele norvegiene. DAC MUSIC PERFORMANCE creează și promovează producții artistice, concerte, recitaluri solo, muzică de cameră, acompaniament la pian, educație muzicală pentru companii, instituții publice, ONG-uri.

Facebook: https://www.facebook.com/Art-Dentify-Yourself-107218765381402

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC