Proiectul: Alături de copiii şi tinerii ieşeni talentaţi

 
 
Solicitant: Asociaţia Iubire şi Încredere
Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi

 

Scopul proiectului:
Scopul proiectului  a fost identificarea şi promovarea copiilor şi tinerilor cu talente deosebite în domeniul artistic din judeţul Iaşi, precum şi sensibilizarea familiei (părinţi, bunici) şi a şcolii pentru a susţine şi dezvolta aceste talente.Aceştia au fost invitaţi să se înscrie la Concursul organizat în cadrul proiectului, unde la final, au fost premiaţi, iar creaţiilor lor artistice ( poezie şi proză)au fost publicate într-o broşură, ce a fost distribuită gratuit în cadrul Spectacolului artistic, manifestare ce a fost transmisă live pe internet.
 
Obiectivele proiectului
 
Obiectiv general:
1. Crearea condiţiilor optime pentru implementarea proiectului din punct de vedere managerial.
2.Descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic al copiilor şi tinerilor din zona rurală şi urbană a Iaşului, precum şi sensibilizarea familiei (părinţi, bunici) şi a şcolii pentru a susţine şi dezvolta aceste talente.
 
Obiective specifice:
1. Definirea rolurilor şi a responsabilităţilor fiecărui membru din echipa de proiect;
2. Selectarea unităţilor de învăţământ ce vor fi implicate în proiect;
3. Realizarea grupului ţintă;
4. Descoperirea elevilor cu talent artistic.
 
Activităţile proiectului
1.Au fost numeroase întâlniri de lucru care să vizeze planificarea şi realizarea eficientă a activităţilor din proiect.
Identificarea procedurilor legale şi respectarea acestora în implementarea proiectului.
2. În cadrul proiectului au fost selectate 10 unităţi de învăţământ, 7 din Iaşi şi 3 din Judeţul Iaşi (din afara Municipiului) care vor fi implicate în activităţile proiectului.
3. În şcolile selectate, au fost organizate activităţi (de către echipa de proiect, împreună cu cadre didactice şi elevi voluntari) care au vizat selecţia grupului ţintă şi implicarea acestuia. Astfel, proiectul s-a adresat unui număr de 2000 de elevi şi tineri din 10 unităţi de învăţământ din Judeţul Iaşi.
4.Concurs de talente.
După realizarea Campaniei de informare din Şcoli, a fost  realizat un Concurs de talente în cadrul căruia elevii şi-au etalat aptitudinile artistice şi au fost identificaţi, de către un juriu profesionist, cei mai buni.
Concursul a fost imbold şi o rampă de lansare pentru copiii şi  tinerii talentaţi, şi a creat contextul manifestării artistice a lor.
 
Secţiunile Concursului de talent au fost  următoarele:
· Compoziţie literară ( poezie sau proză);
· Interpretare muzicală  (vocală sau instrumentală);
· Actorie.
 
Concursul a fost organizat pe etape:
1. Etapa preliminară
2. Această etapă s-a desfăşurat la nivel de unitate de învăţământ. În fiecare din cele 10 şcoli a avut loc câte un concurs la fiecare din cele 3 secţiuni. Dintre elevii participanţi, câte 3 au fost calificați la fiecare secţiune pentru etapa finală.
3. Etapa finală – au participat elevii selectaţi în etapa preliminară şi au fost desemnaţi câştigătorii.
4. Premierea – a avut  loc în cadrul Spectacolului
 
Grupul ţintă
- 10 unităţi de învăţământ, 7 din Iaşi şi 3 din Judeţul Iaşi (din afara Municipiului) care au fost implicate în activităţile proiectului
2000 copii şi tineri de la 10 şcoli şi licee ieşene:
- 150 copii si tineri(clasele I – XII)  din mediul rural de pe raza judeţului Iaşi: câte 50 copii din 3 unităţi de învăţământ din mediul rural, coordonaţi de profesori;
- 1750 copii şi tineri  din mediul urban

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC