Proiect PROFIS – Programe regionale de ocupare şi formare innovative şi sustenabile

 

 

Descarcă:Metodologie selectie GT A 1.1 - PROFIS

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de ocupare şi îmbunătăţirea calităţii vietii pentru 201 persoane, şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, din regiunea Nord Est prin măsuri personalizate şi integrate de stimulare a ocuparii în sectoare economice competitive şi programe de formare profesională a adulţilor, contribuind astfel la realizarea obiectivului tematic 08 al POCU - Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă.

 

Proiectul sprijină Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație și Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani),  persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație prin contribuția la reducerea șomajului din regiunea NE, prin contribuția la reducerea șomajului din regiunea NE, îmbunătățirea capacității de ocupare a minim 201 de persoane șomeri și/sau persoane inactive, efectul pozitiv pe termen lung fiind îmbunătățirea calității resurselor umane și creșterea șanselor de ocupare a populației din regiunea NE în sectoare economice competitive.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Identificarea și înscrierea în GT a unui număr de 201 de persoane care fac parte din categoria șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, din regiunea Nord Est. OS1 contribuie la identificarea și selecția a 21 persoane fiind corelat cu A1 și cu indicatorul de realizare 4S8.

Rezultate: 201 persoane, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educaţie selectate/ 1 metodologie recrutare și selecție grup țintă elaborată și implementată.

 

2. OS2. Sprijinirea participării la programe integrate și asigurarea de măsuri personalizate pentru 201 de persoane care fac parte din categoria șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, din regiunea Nord Est: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării ( Servicii de informare și consiliere profesională, Servicii de mediere a muncii) și organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților.

Rezultate: 201 de persoane care fac parte din categoria șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, din regiunea Nord Est vor fi înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului, din care minim 80% vor dobândi o calificare, respectiv își vor îmbunătăți competențele profesionale. OS2 contribuie la participarea în programe de formare profesională a 201 persoane din grupul țintă, fiind corelat cu A2.1 și A 3. și cu indicatorul de realizare 4S8 și indicatorul de rezultat 4S6.

 

3. OS3. Stimularea ocupării forței de muncă pentru șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, din regiunea Nord Est, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. OS3 este corelat cu activitatea A2.2 și cu indicatorul de rezultat 4S201. Rez: 201 persoane beneficiază de servicii de mediere profesională, minim 91 persoane primesc un loc de muncă în domenii competitive, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă.

 

Criterii selecţie grup ţintă

 • domiciliul sau reşedinţa în regiunea NE, judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;
 • aparteneţă la categoria de persoane şomeri şi persoane inactive.

 

şomer de lungă durată

 

lucrător vârstnic (55-64 ani)

 

persoană inactivă.

 

persoană cu dizabilităţi

 

persoană cu nivel redus de educaţie

 

Persoanele recrutate NU trebuie sa aibă calitatea de participant în alte proiecte din cadrul aceluiaşi apel de proiecte, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru ţoţi, Componenta 1 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii

 

Definiţia termenilor:

Șomerul pe termen lung/ șomerul de lungă durată” este ”persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani”.

Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 

 „Persoanele inactive”sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă (care nu sunt nici ocupate, nici șomere). Populația inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au lucrat nici cel puțin o oră și nici nu erau șomeri în perioada de referință, aflându-se în una din următoarele situații:

 • elevi sau studenți;
 • pensionari (de toate categoriile);
 • casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie);
 • persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.);

Sunt considerate persoane inactive și persoanele care au declarat că în săptămâna de referință aveau un loc de muncă de la care au absentat, care nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei luni și care nu primesc cel puțin 50% din salariu de la angajator, nu sunt disponibile să înceapă lucrul și care nu au căutat în mod activ un loc de muncă.

Sursa:INS – Forța de muncă în România – Ocupare și Șomaj în anul 2016.

 

„Persoanele cu dizabilități” sunt ”persoanele cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale”, precum și acele persoane  pe care mediul social, inadecvat pentru deficiențele lor fizice, senzoriale, psihice și/ sau deficiențele asociate, le împiedică sau le limitează accesul la șanse egale în societate, necesitând măsuri de protecție pentru a le sprijini integrarea și incluziunea socială. 

Sursa: Legea nr. 448/2006, republicată, privind protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 2 punctul 1.

 

Beneficii în urma participării la activităţile proiectului

Servicii de informare și consiliere profesională

Se vor furniza informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor

 • Evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale – profilul psiho-profesional al persoanei
 • Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
 • Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Servicii de mediere pe piaţa muncii
 • Participarea la un târg de carieră
 • Identificarea potențialilor angajatori şi a locurilor de muncă vacante
 • Evaluarea și stabilirea profilului candidatului compatibil cu cerințele postului de muncă
 • Plasarea pe piaţa muncii
 • Calificare profesională
 • Participare gratuită la unul din cursurile de calificare, nivel 2, durată 360 ore, autorizate ANC: „Confecţioner asamblor articole din textile” COR 821908 sau „Lucrător comercial” COR 522303

 

SUBVENTIE  până la 1800 lei pentru absolvirea oricărui curs de calificare organizat în cadrul proiectului.

 • Participarea gratuită la cursul de specializare „Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere”- durată 60 ore.

 

 • Echipamente de lucru, de aproximativ 1000 lei, pentru cei 91 de beneficiari care primesc un loc de muncă ca urmare a sprijinului oferit prin proiect

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 

Activitate: 1. Selecție și menținere grup țintă - șomeri și persoane inactive

Subactivitatea A1.1 Selecție și menținere grup țintă – șomeri și persoane inactive

Rezultate:

 • Metodologia de selecție grup țintă
 • 20 de evenimente locale de informare a publicului țintă
 • 1 campanie de informare online
 • 400 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului
 • 201 persoane inscrise în proiect și 30 persoane pe listele de rezervă

 

Se va organiza o campanie de promovare în vederea recrutării grupului ţintă a proiectului. Campania se va desfăşura online pe platforme de socializare.

 

Se vor organiza 20 de evenimente de informare, unde experţii proiectului vor merge în comunităţi şi vor prezenta proiectul, în vederea recrutării grupului ţintă.

 

Se vor recruta 201 persoane din regiunea NE, judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

 

Activitatea 2. Organizarea și derularea de acțiuni pentru informare și consiliere profesională și mediere a carierei pentru 201 persoane din grupul țintă

 

Subactivitatea A2.1 Servicii de informare și consiliere profesională pentru 201 persoane din grupul țintă

Rezultate:

 • Metodologia de informare și consiliere pe piața muncii
 • Set de materiale suport pentru derularea sesiunilor de informare și consiliere pe piața muncii
 • 201 persoane informate și consiliate
 • 201 dosare de informare și consiliere
 • 1 Ghid – Soluții eficiente în informarea, consilierea și mediarea grupurilor țintă vulnerabile specifice proiectului
 • 1 campanie de diseminare a rezultatelor ghidului

 

Servicile de informare și consiliere profesională se vor desfășura în 7 întâlniri individuale și 1 de grup:

 • Se vor furniza informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor
 • Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale – profilul psiho-profesional al persoanei
 • Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
 • Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă

 

Subactivitatea A 2.2 Servicii de mediere pe piața muncii pentru 201 persoane din grupul țintă

 

Rezultate:

 • Metodologia de mediere
 • 201 persoane mediate
 • 201 dosare de mediere
 • 3 târguri de cariere
 • 201 participanți la târgurile de job-uri + 60 potențiali angajatori
 • 95 beneficiari primesc o ofertă de muncă

 

Servicile de mediere se vor desfășura în 7 întâlniri individuale și 1 de grup:

 • Identificarea potențialilor angajatori
 • Organizarea târgurilor de carieră
 • Prezentarea beneficiilor angajării persoanelor din grupul țintă
 • Identificarea locurilor de muncă vacante
 • Identificarea cerințelor locurilor de muncă disponibile
 • Prezentarea ofertei de forță de muncă calificată
 • Evaluarea și stabilirea profilului candidatului compatibil cu cerințele postului de muncă
 • Stabilirea interviurilor
 • Plasarea pe piața muncii
 • Monitorizarea angajaților din grupul țintă

 

Activitate: 3. Formarea profesională și calificarea grupului țintă

 

Subactivitatea A 3.1. Organizarea și desfașurarea programelor de formare profesională

 

Rezultate:

 • 201 dosare participanți cursuri formare
 • 201 persoane își vor îmbunătăți calitatea vieții prin participare la FPC
 • 201 persoane informate GDPR
 • 8 calendare derulare cursuri nivel 2
 • 100 persoane vor dobândi calificare în domeniul Lucrător comercial, curs ANC nivel 2
 • 101 persoane vor dobândi calificare în domeniul Confecționer asamblor articole din textile, curs ANC nivel 2

 

Serviciile de formare profesională se adresează tuturor beneficiarilor proiectului şi presupun oferirea cu titlu gratuit a unor cursuri de CALIFICARE de nivel 2, durată 360 ore.

Cursurile sunt structurate astfel: 120 ore teorie și 240 ore de practică

Cursurile se adresează personelor cu nivel de educaţie minim învăţământ gimnazial (8 clase)

 

Pe toată durata cursului se vor oferi servicii de catering pentru fiecare participant în fiecare zi de curs.

 

Subactivitatea A 3.2. Monitorizarea și evaluarea programelor de formare profesională

Rezultate:

 • 162 persoane dobândesc o calificare
 • 201 subvenții acordate participanților la cursurile de formare
 • 201 planuri personalizate
 • minim 5 baze de date regionale cu angajatori din regiunea NE
 • minim 32 fise de monitorizare cursuri de calificare
 • 91 Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: șomeri și inactivi
 • 6 acorduri încheiate cu angajatori din regiunea NE
 • minim 4 contracte de colaborare privind programul de instruire practică
 • 1 Procedură acordare sprijin în natură pentru angajare
 • 91 kituri sprijin în natură-echipamente de lucru
 • minim 24 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabilă”, „Egalitate de șanse și nediscriminare” și „Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale” derulate cu ocazia proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

 

 

Monitorizarea și evaluarea programelor de formare profesională presupune acordarea de subvenții pentru absolvenţii cursurilor de calificare, respectiv 1800 lei (360 ore x 5 lei /ora).

 

Persoanele care vor intra în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit prin proiect, vor primi un kit de echipamente de lucru care să îi ajute în noua lor activitate

 

Se vor organiza sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabilă”, „Egalitate de șanse și nediscriminare” și „Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale” derulate cu ocazia proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC