Proiectul: Obiceiuri și tradiții multiculturale promovate de tineri

Proiectul: Obiceiuri și tradiții multiculturale 
Proiect cultural finanțat de Județul Iași - Consiliul Județean Iași și implementat de Asociația Iubire și Încredere.
Perioada de implementare:  August - Octombrie 2017
Scopul proiectului:
Determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale prin participarea comunității alcătuite din mai multe grupuri etnice în organizarea de evenimente culturale și implicarea activă a tinerilor în promovarea frumuseților specifice culturilor etnice reprezentative pentru județul Iași prin activități specifice.
 
Obiective:
1. Creșterea gradului de conștientizare în cadrul comunității ieșene cu privire la frumusețea culturilor etnice conlocuitoare pe raza județului Iași;
2. Dezvoltarea unui interes mai mare pentru cultură în rândul tinerilor și implicarea activă a acestora ca promotori ai artei și culturii, ca artiști pe scenă și ca public spectator;
3. Promovarea frumuseților specifice culturilor etnice reprezentative pentru județul Iași prin activități specifice cu implicarea tinerilor;
4. Stimularea cetățeniei active prin implicarea tinerilor în activități de promovare a culturii ca mijloc de consolidare a identității europene.
 
Activități principale desfășurate în cadrul proiectului:
• Organizarea unei conferințe de lansare proiect;
• Consolidarea unui repertoriu amplu și dinamic pentru Corul de Copii Musica Viva al Asociației Iubire și Încredere format din lucrări corale culese din folclorul mozaicului de culturi etnice conlocuitoare ale Județului Iași;
• Organizarea unui  Festival Multietnic de muzică și dans desfășurat pe parcursul a două zile la Iași, capitala istorică a Moldovei și centrul cultural cel mai important al zonei Moldovei.
Acest eveniment va reuni momente artistice inedite susținute de artiști și grupuri de artiști reprezentanți ai etniilor celor mai răspândite
în județul Iași și prezentând diverse moduri de manifestare artistică.
Acțiunea va fi organizată într-un cadru aflat in în concordanță cu specificul manifestării.
Pentru a aduce mesajul proiectului mai aproape de publicul tânăr care este vizat în mod special, aceste evenimente vor fi transmise în direct în mediul online, atingând astfel un public semnificativ mai numeros.
În cadrul acestui Festival, Corul de Copii Musica Viva al Asociației Iubire și Încredere va prezenta publicului larg un repertoriu amplu și dinamic format din lucrări corale din folclorul a diferite culturi, pregătite în mod special în cadrul acestui proiect;
• Organizarea a două evenimente de tip masă rotundă în cadrul cărora vor fi tratate subiecte de genul Culturile etnice-istorie și tradiție pe tărâm românesc și Personalități marcante ale minorităților etnice din zona Județului Iași.

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC