Proiectul: „NOEX- SPUNE NU EXCLUZIUNII SOCIALE”

„NOEX- SPUNE NU EXCLUZIUNII SOCIALE” are ca obiectiv general, combaterea consecințelor marginalizării prin diminuarea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată roma din sat Dolhești, sat Pietriș și sat Brădicești – incluse în comuna Dolhești, jud. Iași - și promovarea unei societăți incluzive și coezive.
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020.
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
 
Perioada de implementare  a proiectului: 14.02.2018-13.02.2021
 
Proiect implementat de:
Comuna Dolhești, județul Iași
Pareteneri:
Asociația Iubire și Încredere
Școala Gimnazială Dolhești
 
Obiectivul general:
Combaterea consecințelor marginalizării prin diminuarea numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială
din comunitatea marginalizată romă din sat Dolhești, sat Pietriș și sat Brădicești, comuna Dolhești, jud. Iași și promovarea unei societăți incluzive și coezive.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Analiza la nivelul comunității marginalizate din com. Dolhești, jud. Iași.
2. Sprijin în domeniul educației pentru un număr de 82 copii școlari.
3. Pachet de intervenții în domeniul ocupării forței de muncă pentru 380 persoane.
4. Susținerea antreprenoriatului pentru 100 persoane.
5. Furnizarea de servicii sociale și medicale unui număr de 552 persoane din comunitatea marginalizată din sat Dolhești, sat Pietriș și sat Brădicești - comuna Dolhești, jud. Iași
6. Îmbunătățirea condițiilor de locuit unui număr de 90 gospodării.
7. Asistența juridică pentru reglementări acte de proprietate pentru 90 persoane.
8. Implicare activă/ Campanii de informare.
S.C. LA CONSEIL S.R.L.
 
Pagina de Facebook a proiectului:

https://www.facebook.com/NOEX-1464557093655424

© Asociatia Iubire și Încredere 2022. Toate drepturile rezervate. | ANPC