Celebrarea multiculturalităţii – Aici şi Acum

Promotor de proiect: Asociaţia Iubire şi Încredere - Iaşi, România;
Parteneri: 1. Secţia Cultură a Municipiului Bălţi, Republica Moldova;
1.    The International Organization for Democracy and Human Rights – Oslo, Norvegia;
2.    Asociaţia Obştească Cutezătorul – Teleneşti, Republica Moldova.

Proiectul este implementat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.

Obiectiv general

Determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale prin implicarea activă a comunităţii alcătuite din mai multe grupuri etnice  în organizarea de evenimente culturale.

Obiective specifice

•    Promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural;
•    Stimularea cetăţeniei active prin implicarea tinerilor în activităţi de promovare a culturii, ca mijloc de consolidare a identităţii europene;
•    Creşterea accesului publicului larg la forme de cultură modernă;
•    Dezvoltarea unui interes mai mare pentru cultură în rândul tinerilor;
•    Consolidarea relaţiilor în domeniul culturii şi al implicării civice între 3 state europene diferite: România, Republica Moldova şi Norvegia;
•    Promovarea programelor finanţate de Mecanismul Financiar SEE.

Activităţi principale:

1.    Organizarea unui stagiu de voluntariat în România şi Republica Moldova pentru 5 tineri voluntari norvegieni;
2.    Organizarea de workshopuri pentru planificarea activităţilor de voluntariat din timpul festivalurilor;
3.    Organizarea unui festival multicultural în Iaşi, România;
4.    Organizarea unui festival multicultural în Bălţi, Republica Moldova;
5.    Organizarea unei conferinţe de deschidere la Iaşi;
6.    Organizarea unei conferinţe de presă a Festivalului multicultural din Iaşi;
7.    Organizarea unei conferinţe de presă a Festivalului Multicultural din Bălţi;
8.    Organizarea unei conferinţe de închidere în Bălţi, Republica Moldova;

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC