Proiectul: Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”

Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacitǎţii resurselor umane în unitǎţile de învǎţǎmânt vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti.
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
 
Perioada de implementare: Mai 2018 - Mai 2021
 

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacitǎţii resurselor umane în unitǎţile de învǎţǎmânt vulnerabile din satele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra facilitǎrii accesului la educaţie şi prevenirea pǎrǎsirii timpurii a şcolii, acţiuni destinate îmbunǎtǎţirii şi diversificǎrii serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltǎrii resurselor umane.
 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Acordarea de sprijin pentru reducerea pǎrǎsirii timpurii a şcolii prin programe de tip “Şcoala dupǎ Şcoalǎ” pentru 238 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti, Şcolii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia.
2. OS2. Realizarea unui program de tipul grǎdiniţa prietenoasǎ pentru 155 de copii înscrişi la grǎdiniţele aferente Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti, Şcolii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia.
3. OS3. Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmeazǎ sǎ intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti, Şcolii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia.
4. OS4. Organizarea a 8 tabere şcolare a câte 30 de copii fiecare.
5. OS5. Implicarea copiilor din grupul ţintǎ într-o campanie de informare privind regulile elementare de igienǎ.
6. OS6. Implicarea copiilor înscrisi în ciclul primar, gimnazial şi liceal din grupul ţintǎ în activitǎţi de voluntariat în domeniul combaterii discriminǎrii şi promovarea multiculturalismului.
7. OS7. Furnizarea unui program de tip “A doua şansǎ” pentru 51 de persoane din grupul ţintǎ.
8. OS8. Sprijinirea copiilor, elevilor şi adulţilor din programul “A doua şansǎ” prin acordarea de pachete integrate ce vor conţine rechizite şcolare şi articole de îmbrǎcǎminte.
9. OS9. Creşterea accesului copiilor, elevilor şi adultilor din programul “A doua şansǎ” la personal de sprijin şi auxiliar.
10. OS10. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sprijinire a procesului educaţional prin organizarea a 15 workshop-uri.
11. OS11. Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitǎţilor educaţionale din cadrul celor trei unitǎţi de învǎţǎmânt vizate de cǎtre proiect.
12. OS12. Organizarea a patru sesiuni de instruire privind dezvoltarea competenţelor transversale a personalului didactic din grupul ţintǎ.
13. OS13. Acordarea de stimulente pentru performanţa personalului didactic din grupul ţintǎ.
14. OS14. Realizarea unui schimb de experienţǎ intercolegial pentru personalul didactic din grupul ţintǎ.
15. OS15. Realizarea unui campanii de identificare, recrutare a grupului ţintǎ şi înscrierea celor 15 antepreşcolari la grǎdiniţǎ.
 

Rezultate aşteptate


- 238 de elevi participanţi ai programului Şcoala dupǎ Şcoalǎ dintre care 100 de elevi din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 69 de elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti şi 69 elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti;
- 155 de copii participanţi la programul Grǎdiniţa prietenoasǎ din care 40 de copii din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rares, Vetrisoaia, 59 de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti şi 56 copii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti (15 antepreşcolari care vor înscrişi la grǎdiniţa în cadrul proiectului şi 41 de copii deja existenţi);
- Consiliere şi orientare acordatǎ pentru copii care urmeazǎ sǎ intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul celor trei unitǎţi de învǎţǎmânt vizate de cǎtre proiect;
- 8 tabere şcolare organizate pentru 30 de elevi fiecare;
- 1 campanie privind regulile elementare de igienǎ pentru 694 de copii din grupul ţintǎ;
- 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminǎrii şi promovarea multiculturalitǎţii pentru elevii din grupul ţintǎ înscrişi în ciclul primar, gimnazial şi cel liceal la şcolile vizate de cǎtre proiect;
- 1 program “A doua şansǎ” realizat pentru 51 adulţi între 25-64 ani din grupul ţintǎ;
- Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul “A doua şansǎ” prin acordarea a 815 pachete integrate (51 de pachete educaţionale pentru A doua şansǎ şi 764 de pachete cu rechizite şi îmbrǎcǎminte);
- 1 procedurǎ de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintǎ. 906 de formulare de înscriere grup ţintǎ (dintre care: 15 antepreşcolari, 140 preşcolari, 634 şcolari, 51 adulţi pentru programul A doua şansǎ şi 66 de cadre didactice), 15 antepreşcolari înscrisi la grǎdiniţǎ;
-  Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul “A doua şansǎ”  la personal de sprijin (mediator şcolar, psiholog şi logoped) realizat;
- 15 workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional realizat;
- Spaţii asigurate şi echipamente necesare în derularea activitaţilor proiectului;
- 4 sesiuni de instuire realizate pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 66 de cadre didactice;
- 12 stimulente acordate pentru performanţa cadrelor didactice;
- 1 schimb de experienţǎ cu accent pe sprijin intercolegial.

 

Lider - Comuna Vetrişoaia /Consiliul local

Membru 1 - Comuna Pungeşti

Membru 2 - Şcoala Gimnazialǎ "Mihai Eminescu" Sat Oşeşti/Şcoala

Membru 3 - Asociaţia "Iubire şi Încredere"

 

 

 


 

© Asociatia Iubire și Încredere 2022. Toate drepturile rezervate. | ANPC