Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud şi Iaşi

Promotor de proiect: Municipiul Botoşani;
Parteneri:
1. Municipiului Bistriţa;
2. Asociaţia Iubire şi Încredere Iaşi;

Proiect implementat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.

Obiectiv general

Promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi.

Obiective specifice:

OS1. Creşterea capacitătii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul regiunilor Nord Est si Nord-Vest prin organizarea a 3 festivaluri în oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;

OS2. Consolidarea dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a posibilitatilor de derulare a unor activitati variate in domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiştii din cultură şi artă din regiunile Nord Est si Nord Vest.

OS3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale inclusiv a culturii minorităţilor prin realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi şi organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în ţară şi tările SEE.

Perioada de implementare a proiectului: 14 luni

Activităţi principale:

-    Realizare materiale publicitare de informare şi de promovare a proiectului;
-    Realizarea campaniei de publicitate a proiectului "Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud şi Iaşi";
-    Susţinerea a câte 4 workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din Judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud;
-    Realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi în arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi în scopul conştientizării diversităţii culturale, inclusiv privind culturile minorităţilor;
-    Realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;
-    Organizarea a 3 festivaluri de promovare a diversităţii multiculturale multietnice prin spectacole care promovează muzica, dansul şi arta vizuală în formă modernă (film documentar şi expoziţie de fotografie) la Botoşani, Bistriţa şi Iaşi;
-    Realizarea unei campanii de advocacy şi mediatizare a patrimoniului multicultural în ţară şi ţările membre SEE;
-    Realizare materiale publicitare de informare si de promovare a proiectului;
-    Realizarea campaniei de publicitate a proiectului "Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud şi Iaşi";
-    Susţinerea a câte 4 workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din Judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud;
-    Realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi în arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi în scopul conştientizării diversităţii culturale, inclusiv privind culturile minorităţilor;
-    Realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;
-    Organizarea a 3 festivaluri de promovare a diversităţii multiculturale multietnice prin spectacole care promovează muzica, dansul şi arta vizuală în formă modernă (film documentar şi expoziţie de fotografie) la Botoşani, Bistriţa şi Iaşi;
-    Realizarea unei campanii de advocacy şi mediatizare a patrimoniului multicultural în ţară şi ţările membre SEE.

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC