Dezvoltarea Structurilor de Economie Sociala

Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială – un pas înainte pentru grupurile vulnerabile din regiunile Nord - Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud-Muntenia ID proiect 147458
Finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1.  ” Dezvoltarea economiei sociale”.
Aplicant: SC Fast Training Consulting SRL
Parteneri:
-    Asociaţia Iubire şi Încredere, Iaşi;
-    SC Operations Research SRL, Cluj-Napoca;
-    Fundaţia Hecuba, Iaşi.
Perioada de implementare:  12 luni.

Obiectivul general:

Dezvoltarea structurilor de economie socială, pentru a ajuta persoanele excluse social (provenite din grupurile vulnerabile) să se integreze/ reintegreze pe piaţa muncii prin: încadrarea lor în noile structuri economice nou create şi prin consolidarea capacităţilor, competenţelor în domeniul economiei sociale şi profilului de funcţionare a structurilor.

Obiective specifice:

-    dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze/reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;
-    îmbunătăţirea competenţelor, cunoştinţelor şi a stimei de sine şi activităţi de informare şi consiliere profesională şi de consiliere psihologică pentru grupul ţintă;
-    consolidarea capacităţilor,competenţelor,cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;
-    dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă.

Grup ţintă:

115 persoane (74 femei), din care:
•    75 din grupurile vulnerabile:
-    25 femei;
-    12 familii care au mai mult de 2 copii şi/sau familii monoparentale;
-    8 victime ale violenţei în familie;
-    10 persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
-    10 tineri de peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului;
-    10 persoane care au părăsit timpuriu şcoala.
•    20 de specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale:
   - 10 specialişti în domeniul economiei   sociale;
   -  2 asistenţi comunitari;
   -  2 lucrători sociali;
   -  2 asistenţi maternali;
   -  2 mediatori familiali;
   -  2 persoane din instituţiile rezidenţiale.
•    20 de manageri ai structurilor de economie socială.

Activităţi:

-    Managementul proiectului.
-    Pregătirea implementării proiectului.
-    Activităţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea a 6 structuri de economie socială ( SES).
-    Desfăşurarea activităţilor de formare (desfăşurarea programelor de formare, organizarea cursurilor de formare a 20 specialişti în domeniul economiei sociale, Program de formare – dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru 20 de persoane,  defăşurarea programului de formare a 20 de manageri ai SES, programe de formare şi consiliere profesională, acordarea de consiliere psihologică, formarea profesională şi îmbunătăţirea capacităţilor, competenţelor şi stimei de sine a potenţialilor angajaţi în SES).
-    Activităţi de cercetare.
-    Activitatea de promovare a proiectului şi creşterea nivelului de constientizare privind   
             SES.

În cadrul acestui proiect, Asociaţia Iubire şi Încredere a înfiinţat o Structură de Economie Socială denumită S.C. DANA ART S.R.L. Această societate comercială este o florărie.

© Asociatia Iubire și Încredere 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC