DESPRE NOI

2

Asociația non-guvernamentală din Iași, Iubire și Încredere este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu cele ale Statutului Asociației. 

Misiunea Asociaţiei este de a sprijini şi promova proiecte şi activități culturale, sociale, educaţionale, artistice, de mediu şi sportive şi de a le dezvolta durabil la nivel local, naţional şi internaţional.

Scopul Asociaţiei este de a sprijini şi promova proiecte şi activităţi sociale, educaţionale, artistice, de mediu şi sportive şi dezvoltarea lor durabilă la nivel local, naţional şi internaţional.

Obiectivele Asociaţiei:

     - să colaboreze cu autorităţi, instituţii publice şi oricare alte persoane juridice sau fizice în vederea realizării scopului propus;
     - să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare, cu organizaţii internaţionale, cu asociaţii, cluburi şi federaţii de specialitate din ţară şi străinătate – persoane fizice sau juridice;
     - să sprijine prin toate mijloacele de ordin moral (logistică, management) şi în funcţie de posibilităţi, material, orice activităţi ori acţiuni care sunt menite să asigure realizarea scopului propus, a dialogului dintre societatea civilă şi reprezentanţii clasei politice;
     - dezvoltarea de programe care să conducă la identificarea cauzelor şi la rezolvarea conflictelor socio-comunitare;
     - sprijinirea şi promovarea de proiecte educaţionale, culturale, artistice, de mediu şi sportive, menite să contribuie la integrarea mai uşoară în comunitate a persoanelor cu probleme de integrare;
     - editarea unor publicaţii de specialitate.

Formare profesională

Asociatia Iubire şi Încredere este un furnizor de formare profesională a adulţilor autorizată pentru a organiza cursuri de absolvire, ocupaţia Formator – din 2014 şi cursuri de calificare – ocupaţiile Îngrijitoare bolnavi la domiciliu şi Lucrator în comerţ – din ianuarie 2015, iar din luna iunie 2015, este acreditata ca furnizor de servicii de informare şi consiliere profesionalăşi mediere a muncii pe piaţa interna.

 

Experiența Asociației Iubire și Încredere, s-a creat și datorită valorilor pe care le respectăm, indiferent de eveniment. Printre aceste valori putem enumera: profesionalism, corectitudine şi responsabilitate, altruism, pasiune şi implicare.

 

Facebook: https://www.facebook.com/iubiresiincredere/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFA7XKoV5oJQ7eiHr0sttkw

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC