DESPRE NOI

Asociația non-guvernamentală din Iași, Iubire și Încredere este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu cele ale Statutului Asociației. 

Misiunea Asociaţiei este de a sprijini şi promova proiecte şi activități culturale, sociale, educaţionale, artistice, de mediu şi sportive şi de a le dezvolta durabil la nivel local, naţional şi internaţional.

Scopul Asociaţiei este de a sprijini şi promova proiecte şi activităţi sociale, educaţionale, artistice, de mediu şi sportive şi dezvoltarea lor durabilă la nivel local, naţional şi internaţional.

Obiectivele Asociaţiei:

     - să colaboreze cu autorităţi, instituţii publice şi oricare alte persoane juridice sau fizice în vederea realizării scopului propus;
     - să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare, cu organizaţii internaţionale, cu asociaţii, cluburi şi federaţii de specialitate din ţară şi străinătate – persoane fizice sau juridice;
     - să sprijine prin toate mijloacele de ordin moral (logistică, management) şi în funcţie de posibilităţi, material, orice activităţi ori acţiuni care sunt menite să asigure realizarea scopului propus, a dialogului dintre societatea civilă şi reprezentanţii clasei politice;
     - dezvoltarea de programe care să conducă la identificarea cauzelor şi la rezolvarea conflictelor socio-comunitare;
     - sprijinirea şi promovarea de proiecte educaţionale, culturale, artistice, de mediu şi sportive, menite să contribuie la integrarea mai uşoară în comunitate a persoanelor cu probleme de integrare;
     - editarea unor publicaţii de specialitate.

 

Experiența Asociației Iubire și Încredere, s-a creat și datorită valorilor pe care le respectăm, indiferent de eveniment. Printre aceste valori putem enumera: profesionalism, corectitudine şi responsabilitate, altruism, pasiune şi implicare.

1. Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu,
ediţia a III – a Iaşi, 1 -7 iulie 2015.


Organizator: Asociaţia Iubire şi Încredere
Invitaţii speciali au fost:
 - Corul Naţional de Cameră MADRIGAL dirijat de doamna Anna Ungureanu
 - Corul de cameră PRELUDIU dirijat de maestrul Voicu Enăchescu
 - Corul de copii RADIO Bucureşti dirijat de maestrul Voicu Popescu
 - Corul psaltic TRONOS al Patriarhiei Române condus de Protopsalt Arhidiacon Mihail Bucă
 - Grupul psaltic BYZANTION condus de Asistent Drd. Adrian Sârbu
Număr total de participanţi la Festival- 1200 persoane din ţară şi din străinătate.
Obiective:creşterea gradului de implicare a tinerilor din ţară şi străinătate în spectacole şi concerte corale; exploatarea creaţiilor muzicii corale pentru promovarea diversităţii artistice;
crearea unei platforme de comunicare şi schimb de experienţă între membrii corurilor participante la festival; dezvoltarea capacităţii concurenţilor de a lucra în echipă; sensibilizarea publicului larg în legătură cu bogăţia şi frumuseţea muzicii corale; stimularea interesului publicului pentru muzica corală, prin participarea în calitate de auditoriu la Festivalul- Concurs şi concertele organizate prin proiect.

Partenerii Festivalului au fost: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Corul Naţional de Cameră Madrigal, Asociaţia Naţională Corală din România (Maestrul Voicu Enăchescu), Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice a Universităţii de Arte George Enescu Iaşi, Editura Doxologia, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Palas Mall, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Iaşi, Cotnari S.A., Hotel Ramada, Motel Bucium, Casa Lebăda, Transgaz, Restaurant La Palia, Katty Fashion, Cantus Mundi, Colegiul Sfantul Nicolae,  Casa de Cultura a Studentilor, Iulius Mall, Mobexpert,  Parohia Sfântul Sava, Fundatia Byzantion, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi.


  2.  Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară
în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi.
 


Proiect implementat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.
Promotor de proiect: Municipiul Botoşani;
Parteneri: Municipiului Bistriţa, Asociaţia Iubire şi Încredere Iaşi;
Perioada de implementare a proiectului: 14 luni.
Obiectiv general:Promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi.
Grup ţintă: minorităţile etnice care locuiesc în judeţele Botoşani, Bistriţa Năsăud şi Iaşi (romi, maghiari, germani, ucrainieni, evrei, armeni) care vor putea să-şi pună în valoare patrimoniul cultural al etniei din care fac parte – cel puţin 200 de persoane; artişti care activează în domeniul artei spectacolelor şi a artelor vizuale, minimum 150 persoane participante la festivalurile organizate, cu accent pe cei rezidenţi în arealele unde se  implementează proiectul; specialişti din domeniul cultural din cele 3 judeţe: Botoşani, Bistriţa- Năsăud şi Iaşi, care vor participa la workshopurile organizate în cadrul proiectului – minim 180 de persoane; populaţia judeţelor Botoşani, Bistriţa- Năsăud şi Iaşi.


3. Dezvoltarea Structurilor de Economie Sociala - un pas înainte pentru grupurile vulnerabile
din regiunile Nord- Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud-Muntenia.


Finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1.  ”Dezvoltarea economiei sociale”.
Aplicant: EASTERN MARKETING INSIGHTS
Parteneri: Asociaţia Iubire şi Încredere, Iaşi; SC Operations Research SRL, Cluj-Napoca; Fundaţia Hecuba, Iaşi.
Perioada de implementare:  12 luni.
Obiectivul general: Dezvoltarea structurilor de economie socială, pentru a ajuta persoanele excluse social (provenite din grupurile vulnerabile) să se integreze/ reintegreze pe piaţa muncii prin: încadrarea lor în noile structuri economice nou create şi prin consolidarea capacităţilor, competenţelor în domeniul economiei sociale şi profilului de funcţionare a structurilor.
Grup ţintă: 115 persoane (74 femei), din care, 75 din grupurile vulnerabile,  20 de specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale, 20 de manageri ai structurilor de economie socială.
Prin proiect, Asociaţia Iubire şi Încredere a înfiinţat o Structură de Economie Socială – florăria S.C. Dana Art S.R.L.


4. Celebrarea multiculturalităţii – Aici şi Acum.
 

Promotor de proiect: Asociaţia Iubire şi Încredere, Iaşi
Parteneri: Secţia Cultură a Municipiului Bălţi, Republica Moldova, The International, Organization for Democracy and HumanRights – Oslo, Norvegia, Asociaţia Obştească Cutezătorul – Teleneşti, Republica Moldova.
Proiectul este implementat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.
Obiectiv general: Determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale prin implicarea activă a comunităţii alcătuite din mai multe grupuri etnice  în organizarea de evenimente culturale.

 


5. Festival Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu,
ediţia a II-a, 2014.
 

Organizator: Asociaţia Iubire şi Încredere
Finanţare: Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, S.C. Loteria, Română, SNTGN Transgaz S.A Mediaş.
Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Corul Naţional de Cameră Madrigal, Asociaţia Naţională Corală din România, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Universitatea Petre Andrei Iaşi, Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi, Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, Fundaţia  Solidaritate şi Speranţă a Arhiepiscopiei Iaşilor, Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, reprezentanţi ai mass – mediei locale şi naţionale, etc.

 


6. Itinerarii culturale ieşene pentru copii şi tineri.
 

Perioada: august – septembrie 2014
Finanţare: Consiliul Judeţean Iaşi.
Perioada: iunie – noiembrie 2014.  
Obiectivul Proiectului: Crearea contextului în care copiii şi tinerii din judeţul Iaşi, din mediul urban şi rural, din clasele I – XII, să dobândească informaţii despre valoarea culturală a judeţul Iaşi – promotor al culturii naţionale în context European.
Grup ţintă: 820 copii şi  tineri devavorizaţi, 100 copii şi tineri (clasele I – XII), defavorizaţi social din mediul rural de pe raza judeţului Iaşi- câte 20 copii din 5 comunităţi rurale selectaţi şi coordonaţi de preoţii din comunităţile respective; 600 tineri liceeni defavorizaţi: câte 200 persoane din 3 licee ieşene, coordonaţi de câte un cadru didactic;  120 copii şi tineri (clasele I – XII) defavorizaţi, membri ai celor 4 coruri participante la Spectacolul susţinut prin proiect.


7. Festival Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu,
ediţia I, 2013.
 

Organizator: Asociaţia Iubire şi Încredere
Finanţare: Institutul Cultural Român, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a Arhiepiscopiei Iaşilor,  Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, alţi sponsori.
Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Corul Naţional de Cameră Madrigal, Asociaţia Naţională Corală din România, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Universitatea Petre Andrei Iaşi, Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, Fundaţia  Solidaritate şi Speranţă a Arhiepiscopiei Iaşilor, Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan  cel Mare şi Sfânt, reprezentanţi ai mass – mediei locale şi naţionale, etc.


8. Diverse evenimente.
 

Asociaţia Iubire şi Încredere s-a implicat, în calitate de partener, în organizarea a numeroase evenimente culturale, caritabile, sociale:

- Zâmbeşte, Copile! – ediţiile I, II, III, IV – concert caritabil pentru copiii beneficiari ai Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă.
- Poveste din Viflaim – ediţiile I şi II - concert caritabil pentru copiii beneficiari ai Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă.

În anul 2013, în cadrul Asociaţiei Iubire şi Încredere a fost înființat corul de copii Musica Viva sub conducerea doamnei dirijor dr. Daniela Doroşincă. Corul face parte şi din Proiectul Cantus Mundi iniţiat şi promovat de Corul Naţional de Cameră Madrigal.


9. Cântecul românesc, ambasador al păcii şi credinţei.
 

Aplicant: Asociaţia Iubire şi Încredere
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,  Societatea Ortodoxă a Femeilor din România, Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă,  Liceul Teoretic Ginta Latină Chişinău,  Liceul de ArtăBălaşa Doamna Târgovişte, Complexul Muzeal Moldova Iaşi, Muzeul Literaturii Române Iaşi,  Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Perioada: noiembrie- decembrie 2011.

 


10. Promovarea monumentelor cultural - istorice ale Sfantului Voievod Stefan cel Mare în rândul tinerilor.
 

Aplicant: Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
Parteneri:Asociaţia Iubire şi Încredere, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi.
Perioada: iunie – iulie 2011
Obiectiv:Promovarea în rândul tinerilor a monumentelor cultural - istorice ale Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.
 


11. Muzica corală - punte transfrontaliera între România şi Republica Moldova.
 

Aplicant:  Asociaţia Iubire şi Încredere, Iaşi
Parteneri:   Asociaţia Obştească Soarta, Raionul Soroca, Republica Moldova.
Finanţator: Uniunea Europeană în cadrul proiectelor Programul de Vecinătate, România – Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006.
Perioada de implementare: septembrie 2008 - aprilie 2009.
Obiectiv general: Intensificarea dezvoltării sociale durabile a regiunilor de graniţa prin implementarea de proiecte comune în viaţa culturală din zona transfrontalieră, prin organizarea de acţiuni şi evenimente în direcţia întăririi schimburilor culturale dintre regiuni.
Grup ţintă:Tinerii români şi moldoveni din regiunile implicate în proiect (judeţul Iaşi şi raionul Soroca – Republica Moldova).

 


12. Sărbătoarea sufletului românesc.
 


    În anul 2009, în calitate de partener, Asociaţia s-a implicat în organizarea proiectului cultural care a urmărit  promovarea creaţiilor şi valorilor muzicii folclorice autentice româneşti.
Activitatea centrală a fost spectacolul folcloric la care a participat doamna Sofia Vicoveanca.

 


13. Tradiţia folclorică transfrontalieră - punte între trecut şi viitor.
 

Aplicant: Asociaţia Iubire şi Încredere    
Finanţare: Phare CBC 2004
Parteneri:Asociaţia Obştească Soarta,  Republica Moldova, Palatul Copiilor Iaşi
Perioada de implementare: 2007.
Obiectiv:promovarea schimburilor culturale între regiunile transfrontaliere ţintă (judeţul Iaşi şi raionul Soroca) prin cooperarea şi implementarea unui plan operaţional concretizat în promovarea şi desfăşurarea unor evenimente folclorice cu accent pe păstrarea şi reînvierea tradiţiilor transmise din străbuni în cele două regiuni.
Grup ţintă:Tinerii din zona transfrontalieră.
 


14. Formare profesională.
 

    Asociatia Iubire şi Încredere este un furnizor de formare profesională a adulţilor autorizată pentru a organiza cursuri de absolvire, ocupaţia Formator – din 2014 şi cursuri de calificare – ocupaţiile Îngrijitoare bolnavi la domiciliu şi Lucrator în comerţ – din ianuarie 2015, iar din luna iunie 2015, este acreditata ca furnizor de servicii de informare şi consiliere profesionalăşi mediere a muncii pe piaţa interna.

 
 

© Asociatia Iubire și Încredere 2018. Toate drepturile rezervate. | ANPC