ANUNȚURI ACHIZIȚII

39

CERERE DE OFERTĂ

Asociatia Iubire si Incredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de Materiale consumabile CPV: 30192000-1; 30192700-8; 22852000-7; 30197000-6; 30192121-5; 30192123-9; 30197210-1; 30197642-8; 30192160-0; 30193200-0; 30125100-2, necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului „SMART INNOVATE! - Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ” POCU/829/6/13/141037.

Termen de depunere a ofertelor: 23.02.2022

Descarca - Cerere oferta Materiale consumabile

 

-------------------------------------------------------------------------------

CERERE DE OFERTĂ

Privind realizarea achiziţiei pentru Combustibil CPV: 09100000-0

Asociatia Iubire si Incredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de Combustibil CPV: 09100000-0 necesar a fi achiziționat în cadrul proiectului „SMART INNOVATE! - Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ” POCU/829/6/13/141037.

Nr.16/07.02.2022

Termen de depunere a ofertelor: 14.02.2022

ACHIZITIE COMBUSTIBIL

 

-------------------------------------------------------------------------------

Cerere de ofertă privind achiziția de Servicii organizare campanie de informare GT

Asociația Iubire și Încredere, partener în cadrul proiectuliui SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ – cod proiect 141037 vă învită să transmiteți o propunere tehnico – financiară pentru furnizarea de Servicii organizare campanie de informare GT, Cod CPV - 79341400-0 -  Servicii de campanii de publicitate în cadrul proiectului mai sus menționat conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat!

Nr. 09/21.01.2021

Termen de răspuns:  31.01.2022 (inclusiv), ora 16:00, la adresa: Str. Armeană nr.2A Iaşi, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 31.01.2022, ORA 16.00.

 

Caiet de sarcini servicii organizare campanie de informare

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociația Iubire și Încredere, achiziționează în cadrul proiectului Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a VIII-a, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 105754/24.09.2021, servicii de transmisie live.

Termen limită de depunere a ofertelor: 10 noiembrie 2021, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „ A nu se deschide până la data de 10 noiembrie, 2021, ora 16.00”.

Nr. 8 din 3.11.2021
Descarcă:

Cerere de ofertă servicii servicii transmisie live

 

-------------------------------------------------------------------------------

Asociația Iubire și Încredere, achiziționează în cadrul proiectului Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a VIII-a, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 105754/24.09.2021, servicii de organizare gală (asigurare spațiu, promovare, sonorizare, etc.).

Nr. 9 din 3.11.2021

Termen limită de depunere a ofertelor: 10 noiembrie 2021, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „ A nu se deschide până la data de 10 noiembrie, 2021, ora 16.00”.

Descarcă:

Cerere de ofertă servicii organizare gala

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociația Iubire și Încredere, achiziționează în cadrul proiectului Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a VIII-a, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 105754/24.09.2021, diplome și plachete.

Nr.7 din 3.11.2021

Termen limită de depunere a ofertelor: 10 noiembrie 2021, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „ A nu se deschide până la data de 10 noiembrie, 2021, ora 16.00”.

Descarcă:

Cerere de ofertă diplome si plachete

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociația Iubire și Încredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de MATERIALE PENTRU ORGANIZAREA DE COMPETIȚII PROFESIONALECOD CPV 33711600-3 - Preparate si articole pentru par, COD CPV 33711620-9 – Piepteni, COD CPV 31512000-8 - Lampi cu incandescență cu halogen, COD CPV  09211100-2 - Uleiuri pentru motoare, COD CPV  19200000-8 - Materiale textile si articole conexe,  COD CPV  22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hârtie sau din carton, COD CPV 22814000-9 – Chitanțiere, COD CPV 22813000-2 –Registrecontabile, COD CPV 34913000-0 - Diverse piese de schimb, COD CPV 44831300-7 – Chituri, necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului “„ ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Data limita de depunere oferte: 20.05.2021

Nr. 135/12.05.2021

Descarca Cerere oferta

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociația Iubire și Încredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de servicii SERVICIU ORGANIZARE TARGURI PT FIRMELE DE EXERCITIU, COD CPV 79950000-8 - Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului “„ ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Data limita de depunere oferte: 20.05.2021

Nr. 136/12.05.2021

Descarca  Servciu organizare targuri pt firmele de exercitiu

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociatia Iubire si Incredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de servicii CAMPANIE DE INFORMARE A STAKEHOLDERILOR, CPV: 79341400-0 si CPV: 79315000-5  necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului “„ ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871.

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 4.02.2021

TERMEN DE TRANSMITERE OFERTE

Joi, 4 februarie 2021,ora 16.00

Servicii de informare stakeholderilor
 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIATIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.62, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnică și financiară pentru “Materiale consumabile”- Cod CPV-30197000-6 – Articole marunte de birou,- Cod CPV-30197200-8 -Bibliorafturi si agrafe de birou, Cod CPV-30125100-2 Cartuse de toner, Cod CPV-30197642-8 – Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica, Cod CPV-30192700-8 -Papetarie, Cod CPV-30192121-5 Pixuri, necesar a fi achiziționat în cadrul proiectului“ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871.

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată. 

Ofertele se vor depune până pe 21.12.2020 (inclusiv) , ora 16:00, la adresa: Str.Armeana nr.2A Iaşi, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.12.2020, ORA 16.

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 21.12.2020

Nr. 44/14.12.2020

Cerere oferta materiale consumabile

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Asociatia Iubire si Incredere, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri, nr.62 jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnico-financiară pentru furnizarea de Combustibil CPV: 09100000-0 necesare a fi achiziționate în cadrul proiectului “„ ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată

Nr. 43/ 11.12.2020

Ofertele se vor depune până pe 18.12.2020 (inclusiv) , ora 16:00, la adresa: Str.Armeana nr.2A Iaşi, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.12.2020, ORA 16.

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 18.12.2020

Cerere oferta combustibil

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIATIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE, cu sediul în mun. Iași, Str. Costache Negri nr.62, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere tehnică și financiară pentru “Leasing operational auto”- Cod CPV-34110000-1 - Autoturisme, necesar a fi achiziționat în cadrul proiectului“ ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ” POCU/633/6/14/130871.

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată. 

Nr.34/02.12.2020

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 10.12.2020

Descarcă anunț

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectuluiCULTURAL !, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 92812/15.09.2020, tipărituri studiu „Cultura în vreme de criză”. Cod CPV: 7982300-9 Servicii de achiziţionare tipărituri

Nr.165 din 16.11.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 19 noiembrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „ A nu se deschide până la data de 19 noiembrie, 2020, ora 16.00”.

Descarcă anunț

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectului ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, licenta  de utilizare proba Decas si EVIQ-S.

Nr. 18/03.11.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 9 noiembrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană nr. 2 A, Iasi, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 9 noiembrie, 2020, ora 16.00”.

Descarcă anunț

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectului Alături de copii pentru un viitor mai bun!, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 93008/15.09.2020 alimente incluse în pachet, pentru 20 de copii, Cod CPV: 15800000-6.

Nr. 2/07.10.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 13 octombrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană nr. 2 A, Iasi, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 13 octombrie, 2020, ora 16.00”.

Descarcă anunț

 

-------------------------------------------------------------------------------

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectului Alături de copii pentru un viitor mai bun!, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 93008/15.09.2020, echipamente pentru protecția personalului (combinezoane, măști, mănuși, dezinfectanți) pentru 4 angajați, Cod CPV: 44411000-4. 

Nr. 1/07.10.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 13 octombrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: Ofertele se vor trimite pe adresa: str.Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 13 octombrie, 2020, ora 16.00”.

Descarcă anunț

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectului Alături de copii pentru un viitor mai bun!, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 93008/15.09.2020, produse de igienă pentru 20 de copii,  Cod CPV: 33700000-7.

Nr. 3/07.10.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 13 octombrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iasi, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 13 octombrie, 2020, ora 16.00”.

 

Descarcă anunț
-------------------------------------------------------------------------------
 

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDRE, achiziționează în cadrul proiectuluiCULTURAL !, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 92812/15.09.2020, studiul – Cultura în vreme de criză. Cod CPV: 79311100 - 8 - Servicii de elaborare de studii.

Nr. 2/5.10.2020

Termen limită de depunere a ofertelor: 9 octombrie 2020, ora 16.00.

Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 2 A, Iași, în plic închis cu mențiunea „ A nu se deschide până la data de 9 octombrie, 2020, ora 16.00”.

Descarcă anunț

 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Asociația Iubire și Încredere, achiziționează  în cadrul proiectului  Viața satului românesc adusă în inima Iașului , finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 83105/29.07.2019 , un contract pentru servicii de inregistrare si furnizare completa CD (inclusiv prelucrare, machetare, inscriptionare)
Nr. 112/12.11.2019
Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 4, Iași, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 18.11.2019, ora 13.00”.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție servicii organizare eveniment (sală, sonorizare, asistență tehnică, prestație artistică din partea unui cor) Cod CPV: 79952100- 3 în cadrul proiectului  Viața satului românesc adusă în inima Iașului , finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 83105/29.07.2019
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
 
Anunț
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CAMPANIE DE PUBLICITATE
ACHIZITIE DIRECTA Nr. POCU 112764/ 352/17.05.2019
Oferta se va transmite în original semnate și stampilate de către reprezentații operatorului economic, în plic închis la adresa: Municipiul Iași, Strada Armeană, nr. 2a.
Pe plic vor fi menționate în mod obligatoriu: numele expeditorului, date de contact, numărul și denumirea prezentei proceduri de achiziții și mențiunea ”A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR”.
Termen de transmitere oferte: Vineri, 24.05.2019, ora 16.00
 
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise pe adresa de e-mail achizitii.aii@gmail.com , până Miercuri 22 Mai ora 23.59.

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Anunț
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII ORGANIZARE BURSA LOCURI DE
ACHIZITIE DIRECTA Nr. POCU 112764/ 351/17.05.2019
Oferta se va transmite în original semnate și stampilate de către reprezentații operatorului economic, în plic închis la adresa: Municipiul Iași, Strada Armeană, nr. 2a.
Pe plic vor fi menționate în mod obligatoriu: numele expeditorului, date de contact, numărul și denumirea prezentei proceduri de achiziții și mențiunea ”A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR”.
Termen de transmitere oferte: Vineri, 24.05.2019, ora 16.00
 
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise pe adresa de e-mail achizitii.aii@gmail.com , până Miercuri 22 Mai ora 23.59.
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție DE SERVICII DE INCHIRIERE IMOBILE în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
 
Descriere contract: închirierea a 3 apartamente situate in Municipiul Iasi pentru o perioada de 24 luni (cate 5 participanti intr-un apartament), respectiv pentru 15 participanti , apartamente necesare desfăşurarii activităţii in cadrul Proiectului “NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei.

 

Documentația de atribuire se obține prin solicitare scrisă la adresa de e-mail: achizitii.aii@gmail.com

Termen de transmitere a ofertelor: 11.02.2019, ora 16.00


 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție servicii formare și evaluare în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Descriere contract: Formarea profesională în cadrul uceniciei la locul de muncă pentru 15 persoane din grupul țintă al proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale - ID 112764. Formarea profesională se desfășoară în cadrul subactivității A2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, Activitate: A.2 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Anulat!!!!  Achiziție servicii formare și evaluare în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Descriere contract: Formarea profesională în cadrul uceniciei la locul de muncă pentru 15 persoane din grupul țintă al proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale- ID 112764. Formarea profesională se desfășoară în cadrul subactivității A2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, Activitate: A.2 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziţie Servicii organizare campanie constientizare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul activitatii 2.6 Campanie de constientizare privind combaterea discriminarii si promovarea multiculturalitatii a proiectul POCU/74/6/18/10594 - Cod si denumire CPV:79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)
Descriere contract: Obiectul contractului il constituie achiziţia de Servicii organizare campanie conștientizare pentru desfășurarea activităților din cadrul activității 2.6 Campanie de conștientizare privind combaterea discriminării și promovarea multiculturalității a proiectul POCU/74/6/18/105942 “Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Achizitie Materiale consumabile, COD CPV:  30125100-2,  30192700-8,  30197643-5,  30192000-1,  30197210-1, 30192121-5
Descriere contract: Obiectul contractului il constituie achiziţia de materiale consumabile de tip: accesorii de birou (folie protectie, cutter, clipsuri, perforatoare), bibliorafturi, cartuse de toner (cartuse de toner, cartuse tip cilindru, cartuse reziduri), hartie pentru fotocopiatoare, papetarie (index adeziv, separatoare, notes adeziv) , pixuri, pentru desfasurarea activitatilor din cadrul   proiectul POCU/74/6/18/105942 “Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziției de articole de îmbrăcăminte cu motive tradiționale pentru un număr de 30 de copii, Cod CPV: 18300000- 2
Descriere contract: Asociația Iubire și Încredere, achiziționează în cadrul proiectului  Colindăm ca altădat`, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 69439/ 05.07.2018,  costume cu motive populare  pentru un număr de  30 de copii.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achizitie BV Carburant, Cod principal CPV 09100000-0
Descriere contract: Obiectul achizitiei îl constituie achiziţionarea de combustibili - carburant auto (benzina fara plumb si motorina Euro) pe baza de bonuri valorice de valoare nominala de 50 lei/fila pentru autovehiculele utilizate in scopul indeplinirii proiectului POCU/74/6/18/105942 „Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti“. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
SERVICII DE INCHIRIERE SPATIU IN CADRUL UNUI IMOBIL - PROCEDURA PROPRIE,  COD CPV: 70310000-7
Descriere contract: Inchirierea unui spatiu, in cadrul unui imobil situat in comuna Dolhesti, sat Dolhesti, judetul Iasi,, necesar pentru desfăşurarea activităţii in cadrul Proiectului “NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
 
Descarcă anunț
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Servicii de tiparire si de livrarea a 380 de caiete, COD CPV: 79823000-9
 
Descriere contract: Obiectul contractului care se va încheia între Asociația Iubire și Încredere și ofertantul desemnat câștigător îl reprezintă Servicii de tipărire și de livrarea a 380 de caiete pentru desfășurarea activităților A2.3.1 - Măsuri de informare și consiliere profesională, în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4  - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
 
Descarcă anunț
 Atașăm formularul de ofertă și declarația. Descarcă
 
 
 Intrebari și raspunsuri:
Intrebarea 1:In documentatie se mentioneaza ca pentru formularul de
oferta si declaratia pe propria raspundere exista formulare tipizate
in sectiunea III a anuntului. In aceasta sectiune regasim doar
contractul de servicii. Ne puteti trimite prin e-mail aceste
formulare?
- La punctul III.2.2 Capacitatea economica si financiara si III.2.3
Capacitatea tehnica si/sau profesionala observam ca se solicita unele
informatii. Le completam in tabel?
- Privind specificatiile tehnice, avem nevoie de informatii suplimentare
pentru a calcula pretul caietelor.
- Cele 80 de file vor fi tiparite? Daca da, cate culori/ce culori? Spira
metalica se va pune pe latura mare a caietului sau sus pe latura mica?
- La coperta ce carton doriti? DCL, DCM? Personalizarea color a copertii
inseamna culori CMYK sau are si culori Pantone speciale? Coperta si
interiorul se tiparesc doar pe fata sau fata-verso?
 
Rapuns intrebarea 1:Mentionam ca cele 80 file sunt dictando simple,
nu trebuie tiparite, spirala  metalica este pe latura mare, la coperta
dorim cartom DCM, personalizarea copertii  cu culori CMYK, coperta
tiparita doar pe fata si color cu siglele si numele proiectului.
Nu se completeaza nimic la punctul III2.2 si III 2.3- nu se solicita.
 
Raspunsul nr.1 la solicitarea de clarificari nr.1 nu se mai ia in
considerare avand in vedere  art.I.1 din Fisa de date a achizitiei
“Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data
limita de depunere a ofertelor Zile : 05 (inainte de data limita de
depunere a ofertelor)” si avand in vedere ca déjà s-au primit oferte
pentru achizitia solicitata.
Va rugam sa nu luati in calcul raspunsul anterior la solicitarea de
clarificari si sa intocmiti oferta conform caietului de sarcini primit.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile în comuna Dolhești, sat Dolhești, județul Iași, COD CPV: 70310000-7
 
Descriere contract: Închirierea unui spațiu, în cadrul unui imobil situat în comuna Dolhești, sat Dolhești, județul Iași, necesar pentru desfășurarea activității în cadrul Proiectului "NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale", Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
 
Descarcă anunț
 
--------------------------------------------------------------------------------

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC