ANUNȚURI ACHIZIȚII

 
Asociația Iubire și Încredere, achiziționează  în cadrul proiectului  Viața satului românesc adusă în inima Iașului , finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 83105/29.07.2019 , un contract pentru servicii de inregistrare si furnizare completa CD (inclusiv prelucrare, machetare, inscriptionare)
Nr. 112/12.11.2019
Ofertele se vor trimite pe adresa: str. Armeană, nr. 4, Iași, în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 18.11.2019, ora 13.00”.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție servicii organizare eveniment (sală, sonorizare, asistență tehnică, prestație artistică din partea unui cor) Cod CPV: 79952100- 3 în cadrul proiectului  Viața satului românesc adusă în inima Iașului , finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 83105/29.07.2019
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
 
Anunț
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CAMPANIE DE PUBLICITATE
ACHIZITIE DIRECTA Nr. POCU 112764/ 352/17.05.2019
Oferta se va transmite în original semnate și stampilate de către reprezentații operatorului economic, în plic închis la adresa: Municipiul Iași, Strada Armeană, nr. 2a.
Pe plic vor fi menționate în mod obligatoriu: numele expeditorului, date de contact, numărul și denumirea prezentei proceduri de achiziții și mențiunea ”A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR”.
Termen de transmitere oferte: Vineri, 24.05.2019, ora 16.00
 
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise pe adresa de e-mail achizitii.aii@gmail.com , până Miercuri 22 Mai ora 23.59.

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Anunț
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII ORGANIZARE BURSA LOCURI DE
ACHIZITIE DIRECTA Nr. POCU 112764/ 351/17.05.2019
Oferta se va transmite în original semnate și stampilate de către reprezentații operatorului economic, în plic închis la adresa: Municipiul Iași, Strada Armeană, nr. 2a.
Pe plic vor fi menționate în mod obligatoriu: numele expeditorului, date de contact, numărul și denumirea prezentei proceduri de achiziții și mențiunea ”A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR”.
Termen de transmitere oferte: Vineri, 24.05.2019, ora 16.00
 
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise pe adresa de e-mail achizitii.aii@gmail.com , până Miercuri 22 Mai ora 23.59.
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție DE SERVICII DE INCHIRIERE IMOBILE în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
 
Descriere contract: închirierea a 3 apartamente situate in Municipiul Iasi pentru o perioada de 24 luni (cate 5 participanti intr-un apartament), respectiv pentru 15 participanti , apartamente necesare desfăşurarii activităţii in cadrul Proiectului “NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei.

 

Documentația de atribuire se obține prin solicitare scrisă la adresa de e-mail: achizitii.aii@gmail.com

Termen de transmitere a ofertelor: 11.02.2019, ora 16.00


 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziție servicii formare și evaluare în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Descriere contract: Formarea profesională în cadrul uceniciei la locul de muncă pentru 15 persoane din grupul țintă al proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale - ID 112764. Formarea profesională se desfășoară în cadrul subactivității A2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, Activitate: A.2 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Anulat!!!!  Achiziție servicii formare și evaluare în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Descriere contract: Formarea profesională în cadrul uceniciei la locul de muncă pentru 15 persoane din grupul țintă al proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale- ID 112764. Formarea profesională se desfășoară în cadrul subactivității A2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, Activitate: A.2 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziţie Servicii organizare campanie constientizare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul activitatii 2.6 Campanie de constientizare privind combaterea discriminarii si promovarea multiculturalitatii a proiectul POCU/74/6/18/10594 - Cod si denumire CPV:79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)
Descriere contract: Obiectul contractului il constituie achiziţia de Servicii organizare campanie conștientizare pentru desfășurarea activităților din cadrul activității 2.6 Campanie de conștientizare privind combaterea discriminării și promovarea multiculturalității a proiectul POCU/74/6/18/105942 “Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Achizitie Materiale consumabile, COD CPV:  30125100-2,  30192700-8,  30197643-5,  30192000-1,  30197210-1, 30192121-5
Descriere contract: Obiectul contractului il constituie achiziţia de materiale consumabile de tip: accesorii de birou (folie protectie, cutter, clipsuri, perforatoare), bibliorafturi, cartuse de toner (cartuse de toner, cartuse tip cilindru, cartuse reziduri), hartie pentru fotocopiatoare, papetarie (index adeziv, separatoare, notes adeziv) , pixuri, pentru desfasurarea activitatilor din cadrul   proiectul POCU/74/6/18/105942 “Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achiziției de articole de îmbrăcăminte cu motive tradiționale pentru un număr de 30 de copii, Cod CPV: 18300000- 2
Descriere contract: Asociația Iubire și Încredere, achiziționează în cadrul proiectului  Colindăm ca altădat`, finanțat de Primăria Iași, prin legea 350/2005 în baza contractului de finanțare nr. 69439/ 05.07.2018,  costume cu motive populare  pentru un număr de  30 de copii.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Achizitie BV Carburant, Cod principal CPV 09100000-0
Descriere contract: Obiectul achizitiei îl constituie achiziţionarea de combustibili - carburant auto (benzina fara plumb si motorina Euro) pe baza de bonuri valorice de valoare nominala de 50 lei/fila pentru autovehiculele utilizate in scopul indeplinirii proiectului POCU/74/6/18/105942 „Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti“. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
SERVICII DE INCHIRIERE SPATIU IN CADRUL UNUI IMOBIL - PROCEDURA PROPRIE,  COD CPV: 70310000-7
Descriere contract: Inchirierea unui spatiu, in cadrul unui imobil situat in comuna Dolhesti, sat Dolhesti, judetul Iasi,, necesar pentru desfăşurarea activităţii in cadrul Proiectului “NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
 
Descarcă anunț
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Servicii de tiparire si de livrarea a 380 de caiete, COD CPV: 79823000-9
 
Descriere contract: Obiectul contractului care se va încheia între Asociația Iubire și Încredere și ofertantul desemnat câștigător îl reprezintă Servicii de tipărire și de livrarea a 380 de caiete pentru desfășurarea activităților A2.3.1 - Măsuri de informare și consiliere profesională, în cadrul proiectului NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale, Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4  - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
 
Descarcă anunț
 Atașăm formularul de ofertă și declarația. Descarcă
 
 
 Intrebari și raspunsuri:
Intrebarea 1:In documentatie se mentioneaza ca pentru formularul de
oferta si declaratia pe propria raspundere exista formulare tipizate
in sectiunea III a anuntului. In aceasta sectiune regasim doar
contractul de servicii. Ne puteti trimite prin e-mail aceste
formulare?
- La punctul III.2.2 Capacitatea economica si financiara si III.2.3
Capacitatea tehnica si/sau profesionala observam ca se solicita unele
informatii. Le completam in tabel?
- Privind specificatiile tehnice, avem nevoie de informatii suplimentare
pentru a calcula pretul caietelor.
- Cele 80 de file vor fi tiparite? Daca da, cate culori/ce culori? Spira
metalica se va pune pe latura mare a caietului sau sus pe latura mica?
- La coperta ce carton doriti? DCL, DCM? Personalizarea color a copertii
inseamna culori CMYK sau are si culori Pantone speciale? Coperta si
interiorul se tiparesc doar pe fata sau fata-verso?
 
Rapuns intrebarea 1:Mentionam ca cele 80 file sunt dictando simple,
nu trebuie tiparite, spirala  metalica este pe latura mare, la coperta
dorim cartom DCM, personalizarea copertii  cu culori CMYK, coperta
tiparita doar pe fata si color cu siglele si numele proiectului.
Nu se completeaza nimic la punctul III2.2 si III 2.3- nu se solicita.
 
Raspunsul nr.1 la solicitarea de clarificari nr.1 nu se mai ia in
considerare avand in vedere  art.I.1 din Fisa de date a achizitiei
“Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data
limita de depunere a ofertelor Zile : 05 (inainte de data limita de
depunere a ofertelor)” si avand in vedere ca déjà s-au primit oferte
pentru achizitia solicitata.
Va rugam sa nu luati in calcul raspunsul anterior la solicitarea de
clarificari si sa intocmiti oferta conform caietului de sarcini primit.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile în comuna Dolhești, sat Dolhești, județul Iași, COD CPV: 70310000-7
 
Descriere contract: Închirierea unui spațiu, în cadrul unui imobil situat în comuna Dolhești, sat Dolhești, județul Iași, necesar pentru desfășurarea activității în cadrul Proiectului "NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale", Cod MySMIS 112764, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
 
Descarcă anunț
 
--------------------------------------------------------------------------------

© Asociatia Iubire și Încredere 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC