PROIECTE

Corul de copii Musica Viva

În anul 2013, în cadrul Asociaţiei Iubire şi Încredere a fost organizat corul de copii Musica Viva

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiect PROFIS – Programe regionale de ocupare şi formare innovative şi sustenabile

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman2014-2020 Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți / Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație & Obiectivul specific: 3.4.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Perioada: 27.12.2022 – 26.12.2023 Buget: 4,853,499.56 lei

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiect: O ALTĂ PERSPECTIVĂ AII LIDER + HRS

POCU/1080/3/16/157199 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020. Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți / Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație & Obiectivul specific: 3.4.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Perioada: 27.12.2022 - 26.12.2023 Buget: 4,068,120.30

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiectul “Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana” Cod PN1049

Proiectul: „Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana”, Cod PN1049, în baza contractului nr. 19/28.12.2021, semnat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, beneficiază de un grant învaloare de 649.009 Euro, oferit de lslanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiect ,,Servicii integrate și sociale pentru dezvoltarea persoanelor defavorizate” cod proiect: PN1071

Proiect ,,Servicii integrate și sociale pentru dezvoltarea persoanelor defavorizate” cod proiect: PN1071

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiectul: ART-DENTIFY YOURSELF – Integrare Unitară prin Bariere Identitare Rome Eliminate în Regiunea Nord – Est, cod proiect CALL07-13.

proiectului: ART-DENTIFY YOURSELF – Integrare Unitară prin Bariere Identitare Rome Eliminate în Regiunea Nord – Est, cod proiect CALL07-13.

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiectul: Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea, Cod proiect:139981

Proiectul: Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea, Cod proiect:139981

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


PROIECT: SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile si Tehnologizate Inovativ

Proiect cofinanțat prin INNOTECH STUDENT, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


Proiectul Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a X a. Proiectul cultural este finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin Legea 350/2005.

Proiectul Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a X a. Proiectul cultural este finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin Legea 350/2005.

VEZI DETALII DESPRE PROIECT


© Asociatia Iubire și Încredere 2023. Toate drepturile rezervate. | ANPC